Om Skipstrafikken

Informasjonen fra skip sendes på avsatte kanaler i det maritime VHF båndet. Statisk og seilasrelatert informasjon sendes hvert 6. minutt eller ved endring av data. Dynamisk informasjon sendes med fra 3 minutter til 2 sekunders oppdateringsrate, avhengig av skipets fart og kursendring.

Hvordan hentes og presenteres AIS informasjonen på disse sidene?

AIS data mottas fra ship i området av en NASA AIS mottaker som konverterer dataene til informasjon som kan leses av Shipplotter. Shipplotter sender denne informasjonen til en tjeneste på internet og informasjonen plottes i Google Maps.  Så enkelt at det meste kan gå galt ;)