Velkommen til Kjerringholmen vann- og avløpslag (KVA)

Kjerringholmen Vann- og avløpslag ble etablert 20. september 2006.

Laget har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer på Kjerringholmen i Hvaler kommune, ivareta lagets medlemmers interesser og behov i denne forbindelse, og annet som står naturlig i forbindelse med dette.

Anlegget er bygget for helårsdrift, men da strømkostnadene for å holde anlegget frostfritt er relativt høye driftes anlegget kun i perioden fra påsketider til oktober/november.

Hvis du ikke finner informasjonen du leter etter på disse sidene. Ta en titt på de gamle nettsidene som du finner her:  http://www.kjerringholmen.com/gamlesider/

 

 

Her kan du søke i alle innlegg som omhandler vann og avløp:

Defekte pumper i hovedpumpestasjonen må erstattes

Pumpene i hovedpumpestasjonen må etter 17-års kontinuerlig drift byttes. Levetiden for pumpene i hovedpumpestasjonen var estimert til 15-20 år. Det er derfor naturlig at de nå må byttes. Pumpene forventes byttet innen sesongstart (påske). I perioden frem mot bytte av pumpene vil kun en pumpe være i drift, med risiko for driftsstans da pumpen har…

Protokoll årsmøte Kjerringholmen vann- og avløpslag

Det ble avholdt årsmøte i Kjerringholmen vann- og avløpslag, med 16 medlemmer representert, lørdag 8. juli 2023.

Innkalling til årsmøte i Kjerringholmen vann- og avløpslag SA

Til: Medlemmer i Kjerringholmen vann-og avløpslag SA Kjerringholmen, 15. juni 2023 Innkalling til ordinært årsmøte Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Kjerringholmen vann- og avløpslag SA. Lørdag 8. juli 2023 kl. 14:00 Sletta, ved brakka, på Kjerringholmen Agenda Vedlagte fullmakt kan benyttes hvis du/dere ikke har mulighet til å møte, men ønsker at et…

Mulig lavere vanntrykk

Vi har fått melding fra Agro Miljø om at de mottar alarmer fra anlegget om mulig lavere vanntrykk. De er usikre på om alarmene er reelle. Vi ber om at du sender en melding til vannogavlop@kjerringholmen.com hvis du erfarer dårlig vanntrykk.