Styret i Kjerringholmen vann-og avløpslag SA

Jan Søgaard
Daglig Leder/Styrets Leder/Styremedlem (1 år)
jan@sogaard.no 90108727

Øivind Rønning
Regnskapsfører/Styremedlem (1 år)
oivron@gmail.com 95165159

Trond Moengen
Styremedlem (1 år)
trond.moengen@energidata.no 95273220

Hroar Møthe
Styremedlem (1 år)
hroa-gem@online.no 90159972

Torbjørn Holtan
Styremedlem (1 år)
tholtan@online.no 91852366

 

-Styret ble valg av årsmøtet 11.07.2015