Velkommen til Kjerringholmen vann- og avløpslag (KVA)

Kjerringholmen Vann- og avløpslag ble etablert 20. september 2006.

Laget har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer på Kjerringholmen i Hvaler kommune, ivareta lagets medlemmers interesser og behov i denne forbindelse, og annet som står naturlig i forbindelse med dette.

Anlegget er bygget for helårsdrift, men da strømkostnadene for å holde anlegget frostfritt er relativt høye driftes anlegget kun i perioden fra påsketider til oktober/november.

Hvis du ikke finner informasjonen du leter etter på disse sidene. Ta en titt på de gamle nettsidene som du finner her:  http://www.kjerringholmen.com/gamlesider/

 

 

Her kan du søke i alle innlegg som omhandler vann og avløp:

Bytte av vannmålere 

Assemblin Rør har fått i oppdrag av Hvaler kommune å bytte vannmålere på Kjerringholmen.  De har booket den 5. september, men har hatt dårlig response på hytteeierne.  Kontakt Assemblin Rør, hvis du ikke allerede har gjort det: Kenneth kenneth.andersen.ekholdt@assemblin.no eller telefon 97577072.

Protokoll fra årsmøte i Kjerringholmen vann og avløpslag

Ikke det største oppmøte med 12 av 38 medlemmer, men heller ingen større saker  eller utfordringer for laget. Enkelte medlemmer rapporterte om vannmålere som antagelig viser feil (for høyt vannforbruk).  Dette er er sak mellom det enkelte medlem og kommuen. Protokoll fra årsmøtet:

Innkalling til årsmøte i Kjerringholmen vann og avløpslag

Til: Medlemmer i Kjerringholmen vann-og avløpslag SA   Innkalling til ordinært årsmøte Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Kjerringholmen vann- og avløpslag SA. Lørdag 8. juli 2016 kl. 14:00  Sletta, ved brakka, på Kjerringholmen Agenda Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende Valg av møteleder og minst en person til å undertegne

Les mer…..

Innbetaling av årsavgiften i Kjerringholmen vann- og avløpslag

Vi ber om at årsavgiften for 2017 på kr. 2200,- innbetales til lagets kontonr. 6017 05 05622 innen 15. juni 2017. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli sendt ut brev med innbetalingsgiro.   Årsmøte vil bli avholdt lørdag 8. juli kl.14:00.  Egen innkallingen vil bli sendt ut i juni.   Med vennlig

Les mer…..