Velkommen til Kjerringholmen vann- og avløpslag (KVA)

Kjerringholmen Vann- og avløpslag ble etablert 20. september 2006.

Laget har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer på Kjerringholmen i Hvaler kommune, ivareta lagets medlemmers interesser og behov i denne forbindelse, og annet som står naturlig i forbindelse med dette.

Anlegget er bygget for helårsdrift, men da strømkostnadene for å holde anlegget frostfritt er relativt høye driftes anlegget kun i perioden fra påsketider til oktober/november.

Hvis du ikke finner informasjonen du leter etter på disse sidene. Ta en titt på de gamle nettsidene som du finner her:  http://www.kjerringholmen.com/gamlesider/

 

 

Her kan du søke i alle innlegg som omhandler vann og avløp:

Årsmøte i Kjerringholmen vann og avløpslag

Årsmøte i Kjerringholmen vann og avløpslag avholdes på Kjerringholmen lørdag 14. juli kl.14:00. Innkalling sendes til medlemmene nærmere møtedatoen.

Oppstart uten problemer

Vann og avløpsanlegget fungerer uten problemer. Vi skur av varmekablene nå i håp om at varmere vær gjør at det ikke er behov for tining i perioden fremover.

Innbetaling av årsavgift for vann og avløp innen 1. mai

Vi ber om at årsavgiften for 2018 på kr. 2500,- innbetales til lagets kontonr. 6017 05 05622 innen 1. mai 2018. Vi gjør oppmerksom på at det ikke vil bli sendt ut brev med innbetalingsgiro.     Med vennlig hilsen Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag SA

Tining av anlegget til påske

Vann og avløpsanlegget vil bli tint til påske. Husk å tine egen stikkledning.