Velkommen til Kjerringholmen vann- og avløpslag (KVA)

Kjerringholmen Vann- og avløpslag ble etablert 20. september 2006.

Laget har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer på Kjerringholmen i Hvaler kommune, ivareta lagets medlemmers interesser og behov i denne forbindelse, og annet som står naturlig i forbindelse med dette.

Anlegget er bygget for helårsdrift, men da strømkostnadene for å holde anlegget frostfritt er relativt høye driftes anlegget kun i perioden fra påsketider til oktober/november.

Hvis du ikke finner informasjonen du leter etter på disse sidene. Ta en titt på de gamle nettsidene som du finner her:  http://www.kjerringholmen.com/gamlesider/

 

 

Her kan du søke i alle innlegg som omhandler vann og avløp:

Dugnad gjennomført

Takk til alle som deltok på dagens dugnad med tildekking av vann og avløpsledninger. Tildekkingen blir bedre og bedre for hver gang vi gjennomfører dugnad. Oppfordrer alle medlemmer som ikke deltok på dugnaden til å ta en runde med tildekking på egenhånd til beste for fellesskapet.

Dugnad – tildekning vann- og avløpsledninger

Årsmøtet i Kjerringholmen vann- og avløpslag besluttet at det skal gjennomføres dugnad for etterdekking av vann- og avløpsledninger. Fredag 23. juli 2021 kl.10:00 Oppmøte på sletta, ved brakka, på Kjerringholmen Ta med krafse, rive el.l. og god dugnadsmoral.

Innkalling til årsmøte i Kjerringholmen vann og avløpslag

Innkalling til ordinært årsmøte Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Kjerringholmen vann- og avløpslag SA. Lørdag 10. juli 2021 kl. 14:00 Sletta, ved brakka, på Kjerringholmen Agenda Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende Valg av møteleder og minst en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder Godkjennelse av innkalling og…