Velkommen til Kjerringholmen vann- og avløpslag (KVA)

Kjerringholmen Vann- og avløpslag ble etablert 20. september 2006.

Laget har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer på Kjerringholmen i Hvaler kommune, ivareta lagets medlemmers interesser og behov i denne forbindelse, og annet som står naturlig i forbindelse med dette.

Anlegget er bygget for helårsdrift, men da strømkostnadene for å holde anlegget frostfritt er relativt høye driftes anlegget kun i perioden fra påsketider til oktober/november.

Hvis du ikke finner informasjonen du leter etter på disse sidene. Ta en titt på de gamle nettsidene som du finner her:  http://www.kjerringholmen.com/gamlesider/

 

 

Her kan du søke i alle innlegg som omhandler vann og avløp:

[searchandfilter fields=search, search_placeholder=Søk…… submit_label=”OK” taxonomies=vann-og-avlop]’

Husk vedlikehold for å unngå pumpestans!

Pumpestasjonen trenger som de fleste vet jevnlig spyling. Hvis dette ikke utføres kan en regne med full stans da særlig fett vil akkumuleres på veggene i pumpestasjonen. Behovet for spyling varieres selvsagt med bruken av anlegget, men du bør iallefall inspisere for å vurdere behov for spyling flere ganger i løpet av sesongen. Bilde fra

Les mer…..

Dugnad – Tildekking – Lørdag 20. juli kl.09:00

Det er behov for en ny økt med tildekking av vann og avløpsrør. Grunnen til at vi ønsker at rørene skal være tildekket er at dette øker levetiden på anlegget og reduserer risiko for driftsstans. Vi møtes på sletta ved brakka lørdag 20. juli kl.09:00 Ta med rive, krafse eller andre redskaper som kan lette

Les mer…..

Protokoll – årsmøte i Kjerringholmen vann og avløpslag SA

Årmøtet i Kjerringholmen vann og avløpslag SA ble avholdt på Kjerringholmen lørdag 13. juli 2019. Årsmøtet samlet 17 av 41 medlemmer. Protokoll

Test av drikkevannet på Kjerringholmen

Vi har i juni fått utført test av drikkevannet på Kjerringholmen. Resultatene viser at vi har trygt og godt drikkevann. Vi kommer heretter til å gjennomføre test av drikkevannet årlig som en del av vedlikeholdet på anlegget. Rapport