Hvaler Rørleggerbedrift

[Kontakt]
[Om disse sidene]
[Sponsing]

Antall besøkende
antall besøkende - sidevisninger

click for information in English

 ©Jan Søgaard

 
[Brukerinstruks]  

[Driftslogg]

  [Dokumentasjon]   [Kontakt]   [Linker]   [Medlemmer]   [Vedtekter]   [Årsmøte]  
   
 

Velkommen til Kjerringholmen vann- og avløpslag SA (KVA)

Laget har som formål å etablere, anlegge, eie, vedlikeholde og drifte et komplett vann- og avløpsanlegg for lagets medlemmer på Kjerringholmen i Hvaler kommune, ivareta lagets medlemmers interesser og behov i denne forbindelse, og annet som står naturlig i forbindelse med dette.

   
      Melding av feil på anlegget
   
   
 
   
  Da har endelig endringen fra BA til SA blitt godkjent i foretaksregisteret.

Link til Brønnøysundregistrene

   
 
190313 - Informasjon til medlemmene
   
 

Tiden for hytteåpning og betaling av drift- og vedlikeholdsavgift nærmer seg med stormskritt.  Her finner du praktisk informasjon som kan være til hjelp ved oppstart av vann- og avløp på hytta samt innbetalingsinformasjon for drift- og vedlikeholdsavgiften for 2013.

Det ser ut til å bli en kald påske og for de som tenker å ta i bruk hytta kan det være fornuftig å tenke frostsikring av anlegget på hytta både under og etter påske. 

Drift- og vedlikeholdsavgift

Vi ber om drift- og vedlikeholdsavgiften for 2013 innbetales til lagets bankkonto innen 15. april (du vil ikke motta egen giro-blankett).

Betalingsfrist            15. april 2013

Bankkonto                9049 10 38453

Beløp                      kr.2000,-

PS!       Husk navn og hyttenr på innbetalingen

 

Åpning av hytta 

Når du åpner hytta og skal ta i bruk vann- og avløp kan følgende tips være nyttige (fra brukerinstruksen):

Grundig sjekk ved igangsettelse

1.     Før du skur opp hovedstoppekranen  - sjekk anlegget på hytta

-      Har noe frosset i stykker (vannmåleren, rør, pumpetanken, doen)?

-      Stengt alle kraner og skru på blindlokk som du åpnet eller fjernet da du stengte hytta

2.     Sett strøm på pumpestasjonen

3.     Åpne hovedstoppekranen litt (kanskje det var noe du glemte over!)

4.     Sjekk at du har vann og at alle rør og koblinger er tette.  Hvis det suser i rørene etter at anlegget er tømt for luft, og du ikke tapper vann, har du høyst sannsynlig en lekkasje

5.     Trekk ned i do noen ganger og sjekk at pumpestasjonen går/tømmer normalt

6.     Hvis alt er i orden sku hovedstoppekranen helt opp og alt er klart!

Hvis du ikke har vann

Hvis det har vært eller er minusgrader og du ikke har vann er antagelig vannledningene i hytta, stikkledningen eller hovedanlegget frosset. 

1.     Sjekk om ledningen under eller i hytta er frosset

2.     Sett stikkledningene (både vann og avløp) på tining

3.     Hvis du fortsatt ikke har vann er antagelig fellesanlegget frosset.  Ring Jan Søgaard på telefon 90108727 som hjelper deg med å tine fellesanlegget (tiningen kan ta et par timer)

Hvis ikke avfallspumpen fungerer

1.     Sjekke at det er strøm til kontrollskapet og vann/kloakk i pumpetanken 

2.     Prøv å tvangskjøre pumpen (trykk på og hold inne den grønne trykkbryteren i kontrollskapet).  Hvis dette ikke fungerer.  Trekk støpselet ut og sett det inn igjen. 

3.     Hvis pumpen går, men tanken ikke tømmes kan det hende at fellesanlegget er frosset eller stikkledningen er tett.  

4.     Hvis pumpen forstsatt ikke fungerer, kontakt vår driftspartner Agro Miljø. Vi har ingen beredskapsavtale med Agro Miljø og du må selv dekke kostnadene for utbedring av feil på egen pumpestasjon.  Ved feil på fellesanlegget kontaktes Jan Søgaard på telefon 90108727 (den enkelte hytteeier kan ikke iverksette arbeider på fellesanlegget).

Agro & Miljø
v/Jan-Petter Kongsberg
Tlf. 90755141


Løpende oppdatert informasjon

Du vil alltid finne oppdatert informasjon på våre nettsider: www.kjerringholmen.com/vannogkloakk

 

Du kan også sende e-post til vannogkloakk@kjerringholmen.com.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag BA

 

   
 
050212 - Ekstraordinært årsmøte 11. februar
   
  Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Kjerringholmen vann- og avløpslag.

Mandag 11. februar kl. 17:00

Marché Rygge Storebaug vest, Storebaug (ved E6 syd for Moss)

Agenda

1. Vedtektsendringer ved overgang fra BA til SA

Det kan kanskje virke noe overilt å kalle inn til ekstraordinært årsmøte på dette grunnlag, men våre vedtekter stiller krav om dette ved vedtektsendringer; ”Vedtektsendringer forutsetter gyldig innkalling og krever to tredels flertall blant de fremmøtte medlemmene av foretaket på årsmøtet.”

Vedlagte fullmakt kan benyttes hvis du/dere ikke har mulighet til å møte, men ønsker at en annen hytteeier skal representere dere ved en eventuell avstemming.

Med vennlig hilsen Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag

 

   
  Link til innkallingen

Link til nye vedtekter

   
  140612 - Protokoll fra årsmøte
   
  Link til protokoll
   
  080312 - Informasjon til medlemmene
 

 

Til:
Medlemmer i Kjerringholmen vann-og avløpslag

Oslo, 17. juni 2012

 Innkalling til ordinært årsmøte 

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Kjerringholmen vann- og avløpslag BA.

Lørdag 14. juli 2011 kl. 14:00

Sletta, ved brakka, på Kjerringholmen

Agenda

1.                Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende
2.                Valg av møteleder og minst en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3.                Godkjennelse av innkalling og agenda
4.                Styrets årsberetning
5.                Årsregnskap
6.                Fastsettelse av årsavgift
7.                Godkjennelse av utgifter for styremedlemmene
8.                Valg

Vedlagte fullmakt kan benyttes hvis du/dere ikke har mulighet til å møte, men ønsker at en annen hytteeier skal representere dere ved en eventuell avstemming.

Med vennlig hilsen

Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag

 

Se Årsmøte for hele innkallingen
 

   
 
080312 - Informasjon til medlemmene
 

Det begynner å nærme seg hyttetid igjen. De fleste av oss gleder oss hemningsløst og for at gleden skal bestå er vi avhengige av at alle følger retningslinjene for bruk av vann- og avløpsanlegget. Vi ber derfor om at informasjonen i dette skrivet og Brukerinstruksen leses og tas til følge av det enkelte medlem samt at gjester orienteres om hvordan systemet skal brukes. 

 Du finner Brukerinstruksen du tidligere har fått tilsendt på nettet: http://www.kjerringholmen.com/vannogkloakk/

Åpning av hytta – spyling av vannledninger
Anlegget kan tas i bruk straks du åpner hytta.  I forbindelse med utbedringsarbeidene er det nødvendig å spyle anlegget for å skylle ut eventuelle jordrester.  Vi ber derfor den enkelte hytteeier om å la vannet renne i 30 minutter ved åpning (før vannet tas i bruk som drikkevann).

Ta en titt på Brukerinstruksen hvis du ikke husker hvordan du tok anlegget i bruk eller får problemer.

Utbedringsarbeider
Veidekke har i løpet av vinteren utført vesentlige utbedringsarbeider, uten kostnader for oss. Vann- og avløpsledningene fra hyttenr. 5136 til hyttenr. 5123 er byttet. Arbeidene omfatter også fellesledninger til hyttenr. 5126-28 samt hyttenr. 5142-45. Det er også byttet fra T-ledd til Y-ledd ved alle avgreininger på disse stekkene. 

Det er lagt ned ny dreningsledning i "klova" fra vest for hyttenr. 5139 til brønnen på sletta.  Det er også lagt ny dreningsledning fra brønnen under sletta (endrer i bekken).

Det gjenstår etterfylling av masser, såing av gress og støping av "broer" over stier. Noe som vil bli gjennomført i løpet av våren/forsommeren.

Drift- og vedlikeholdsavgift
Styret har besluttet at drift-og vedlikeholdavgiften skal være uendret i 2012.  Vedlagt følger innbetalingsblankett som bes betalt innen forfall.

Overvåkning av pumpestasjonen
I følge Veidekke har uvedkommende tatt seg inn i sikringsskapet ved hovedpumpestasjonen.  Dette er selvfølgelig helt uakseptabelt og en risiko for driften av anlegget og de som tar seg inn i skapet.  Vi har derfor besluttet å vurdere kameraovervåkning av hovedpumpestasjonen.  Vi ber også medlemmene følge med og melde fra om eventuelle uvedkommende.

Løpende oppdatert informasjon
Du vil alltid finne oppdatert informasjon på våre nettsider: www.kjerringholmen.com/vannogkloakk

Du kan også sende e-post til vannogkloakk@kjerringholmen.com.

Hvis du ikke har tilgang til nettet kan du ringe styrets medlemmer på telefonnumrene under.
 

Med vennlig hilsen

Styret i Kjerringholmen vann- og avløpslag BA

Jan Søgaard 
e-post: jan@sogaard.no

tlf: 90108727
  Knut Myhrer
e-post: kn-myhre@online.no

tlf. 48075540
     
Øivind Rønning  
e-post: oivron@gmail.com
tlf: 95165159
  Hroar Møthe
e-post: hroa-gem@online.no
tlf: 90159972
     
Torbjørn Holtan
e-post: tholtan@online.no
tlf: 91852366
   
   
  070312 - Spyling av vannledninger skal gjennomføres før bruk
 

Hovedledningen for vann er gjennomspylt til området ved hytte 5123. Stikkledninger til hyttene er ikke gjennomspylt. Når hver enkelt hytte tar i bruk anlegget for første gang etter utbedringen som er utført må vannledningen til hytta gjennomspyles.

Dette gjøres ved å åpne alle kraner i hytta og la det stå på fullt trykk minimum 30 minutter.

   
  020312 - Anlegget er klart for bruk
  Da er vann/avløp tint for hyttene som ligger vest for hovedpumpestasjonen. Andre områder tines ved å ringe Jan på 90108727
   
  101211 - Varmekabler mot land aktivert
  Vinteren er her og varmekablene fra hovedpumpestasjonen mot sjøkabelen er satt i driftsmodus (aktiveres automatisk ved minusgrader).
   
  081211 - Ferdigbefaring utbedringsarbeider
  Det ble gjennomført ferdigbefaring med Veidekke torsdag 8 desember. 

Vann- og avløpsledningene fra hyttenr. 5136 til hyttenr. 5123 er byttet. Arbeidene omfatter også fellesledninger til hyttenr. 5126-28 samt hyttenr. 5142-45. Det er også byttet fra T-ledd til Y-ledd ved alle avgreininger på disse stekkene. 

Det er lagt ned ny dreningsledning i "klova" fra vest for hyttenr. 5139 til brønnen på sletta.  Det er også lagt ny dreningsledning fra brønnen under sletta (endrer i bekken).

   
 

klikk på bildet for større utgave

Trase merket med gult er utbedret  
   
   
   
  Det gjenstår kobling av varmekabler ("kaldkabler") i hovedtavlen ved hovedpumpestasjon samt dokumentering av endringsarbeidene.
   
  Veidekke ser ut til å ha gjort en bra jobb med bedre tildekking enn opprinnelig.
   
  Det vil ble gjennomført ny befaring våren 2012 med etterdekking planering og såing av gress.  Veidekke vil også gå over resten av anlegget samt vurdere om dreningsarbeidene på sletta er tilstrekkelige.  Bytte av pumpe på hyttenr. 5131 gjenstår.s
   
 
PC080864 PC080868 PC080876
PC080880 PC080884 PC080885
   
  211011 - Utbedring av feil på varmekabler
  Varmekablene i deler av fellesanlegget har aldri fungert.  Veidekke har forsøkt å utbedre feilene, uten og lykkes.  De har derfor besluttet å bytte vann- og avløpsledninger i de deler av nettet hvor varmekablene ikke fungerer.

Garantiarbeidene vil utføres i november-desember og innebærer at anlegget vil være ute av drift.

Arbeidene omfatter fellesnettet på strekningen fra hyttenr. 5136 til avgreiningen for nyttenr. 5122, som vist i kartet under.

   
 
   
  Klikk her for å se hele kartet
   
  Byggestandard
 

På traseene som blir skiftet vil det bli benyttet Y-skjøter på pumpeledning for avløp, da disse nå er tilgjengelige på markedet og ikke gir noen kostnadsøkning. På vannledning benyttes fremdeles T-skjøter. Dimensjoner på ledninger vil være uforandret, og følge VA-tegningen

   
  Garanti
  De strekningene som Veidekke nå skifter ansees som nytt anlegg, og Veidekke gir dermed 3 års garanti på disse arbeidene fra ferdigstillelse.
   
  Spesielle forhold
  Arbeidene utføres etter samme prinsipp som i hovedkontrakten.  Veidekke vil i størst mulig grad skåne terrenget, traseer vil bli tildekket eksisterende ledninger fjernes og leveres deponi.
   
  120411 - Vann og avløp er i orden
  Agro Miljø har i dag spylt ledningen vest for brakka og testet at avløpet fungerer.

Alt er nå klart for påsketuristene!

   
  110411 - Vannet er tint - delvis tett avløp
  Veidekke/Profitek har bekreftet jordfeil på varmekablene fra brakka og vestover.

I løpet av den siste uken har været bistått med tining av anlegget.  Hele anlegget har nå vann, mens strekket fra brakka og vestover ser ut til å ha tett avløp (vet foreløpig ikke hvor mange hytter dette gjelder).  Agro Miljø reiser ut tirsdag (12. april) for å sikre at hele anlegget fungerer før påske.

   
  040411 - Oppdatering -tining av anlegget
  Veidekke har lovet å se på problemet med jordfeil i løpet av denne uken.
   
  030411 - Åpning av hytta!
  Du planlegger kanskje å åpne hytta snart. Etter en kald vinter kan både anlegget på hytta og fellesanlegget fortsatt være frosset.

Når du åpner hytta og skal ta i bruk vann- og avløp kan følgende tips være nyttige:

GRUNDIG SJEKK VED IGANGSETTELSE

 1. Sjekke anlegget på hytta - før du skur opp hovedstoppekranen for vannet
  - Har noe frosset i stykker (vannmåleren, rør, pumpetanken, doen....) ?
  - Stengt alle kraner og sku på blindlokk som du åpnet eller fjernet da du stengte hytta
 2. Sett strøm på pumpestasjonen
 3. Åpne hovedstoppekranen litt (kanskje det var noe du glemte over!)
 4. Sjekk at du har vann og at alle rør og koblinger er tette.  Hvis det suser i rørene etter at anlegget er tømt for luft, og du ikke tapper vann, har du høyst sannsynlig en lekkasje
 5. Trekk ned i do noen ganger og sjekk at pumpestasjonen går/tømmer normalt
 6. Hvis alt er i orden sku hovedstoppekranen helt opp og alt er klart!

HAR DU IKKE VANN?

Hvis du ikke har vann er antagelig vannledningene i hytta, stikkledningen eller hovedanlegget frosset.  Følgende prosedyre kan brukes hvis du ikke har vann:

 1. Sjekk om ledningen under hytta er frosset
 2. Sett stikkledningene (både vann og avløp) på tining
 3. Hvis du fortsatt ikke har vann er antagelig fellesanlegget frosset.  Ring Jan Søgaard på telefon 90108727 som hjelper deg med å tine fellesanlegget (tiningen kan ta et par timer)

FUNGERER IKKE AVFALLSPUMPEN

 1. Sjekke at det er strøm til kontrollskapet og vann/kloakk i pumpetanken 
 2. Prøv å tvangskjøre pumpen (trykk på og hold inne den grønne trykkbryteren i kontrollskapet).  Hvis dette ikke fungerer.  Trekk støpselet ut og sett det inn igjen. 
 3. Hvis pumpen  går, men tanken ikke tømmes kan det hende at fellesanlegget er frosset eller stikkledningen er tett.  
 4. Hvis pumpen forstsatt ikke fungerer, kontakt ABS eller vår driftspartner Agro Miljø. Vi  har ingen beredskapsavtale med selskapene og du må selv dekke kostnadene for utbedring av feil på egen pumpestasjon.  Ved feil på fellesanlegget skal Knut Myhrer kontaktes på telefon 90649878 (den enkelte hytteeier kan ikke iverksette arbeider på fellesanlegget).

  ABS Norge AS
  Tlf. 45280767 – Frank
  Tlf. 95470594 – Erich

  Agro & Miljø
  v/Jan-Petter Kongsberg
  Tlf. 90755141

   
 
020411 - Problemer med tining av anlegget
  Det er avdekket et tilbakevendende problem med tining av anlegget fra brakka og vestover.  Feilen som innebærer at jordfeilbryterne for en kurs går rett etter aktivering av varmekablene har vært tilstede i perioder helt siden overlevering.  Veidekke er tilskrevet for utbedring av feilen.


Område som berøres av feilen.

Øvrige deler av anlegget ser ut til å fungere normalt (har fått tilbakemeldinger fra Aaserud om at alt fungerer hos de etter tining).

Hvis du skal ut på hytta så finner du oppstartsrutiner inkl. informasjon om tining av fellesanlegget i Brukerinstruksen.

   
 
021110 - Utvidet garanti på hyttepumpene avvises av Veidekke
  Styret fikk under garantibefaringen på anlegget inntrykket av at Veidekke/ABS var positive til en utvidet garanti på pumper som ikke var tatt i bruk forutsatt at ABS fikk gjennomført et betalt oppdrag med tilkobling av hyttepumpen.

Veidekke avviser nå kategorisk denne muligheten. 

Styret i KVA beklager dette da en forutsetning i prosjektet var at medlemmene skulle kunne tilknytte seg anlegget etter eget ønske.  Vi innser at Veidekke ikke innrømmet noe utvidet garantiansvar i denne forbindelse, men anlegget skulle likevel være fullt funksjonelt i henhold til våre krav uten alle medlemmer tilkoblet.

Vi oppfordrer medlemmene til å knytte seg til anlegget i god til før utløpet av garantitiden 9. juni 2011.  Dette for å avdekke eventuelle problemer med hyttepumpen eller tett stikkledning slik at dette blir utbedret som en garantisak uten kostnader for det enkelte medlem. Tilkobling etter garantitidens utløp innebærer at eventuelle kostnader forbundet med feil på hyttepumpe eller stikkledning må dekkes av den enkelte hytteeier.

   
 
021110 - Mulig feildimensjonering på avløpsledninger avvises av Veidekke
  Veidekke konstaterer at det er samsvar mellom dimensjonene på avløpsledningene som er implementert i prosjektet og FDV dokumentasjonen (PL 40mm).  Vi undersøker videre om dimensjonen på vannledningene er 50mm.
   
  91010 - Tilbakemelding fra Veidekke - mulig feilmontering av tilbakeslagsventil
  Veidekke mener å ha avdekket feilmontering av tilbakeslagsventilen på enkelte hytter. 

Dette skal ikke kunne skje da det er Veidekke som har montert avløpsledningen på pumpen på den enkelte hytte. 

Hvis du som hytteeier eller din rørlegger har snudd tilbakeslagsventilen fra vertikal til horisontal stilling ber vi om at dette gjøres om, da Veidekke mener at det kan oppstå problemer som følge av en feilmontering.

 

  Tilbakeslagsventilen skal være montert som vist på bildet (lokket på ventilen opp)
   
  221010 - Varmekabel mot land er nå satt i driftsmodus
  Vinteren er her, de fleste hyttene er stengt og det er gjennomført service og ettersyn på hovedpumpestasjonen!

Varmekabelen mot land er nå satt i driftsmodus slik at ledningene fra hovedpumpestasjonen til land ikke fryser (varmekabelen styres av en termostat slik at det ikke brukes strøm før temperaturen kryper under 0 grader).  Alle andre varmekabler er skrudd av.

I utgangspunktet vil alle andre varmekabler enn "landkabelen" være skrudd av hele vinteren.

Hvis det er behov for tining av fellesanlegget vises det til brukerinstruksen.

 

  221010 - Varmekabel mot land er nå satt i driftsmodus
  Vinteren er her, de fleste hyttene er stengt og det er gjennomført service og ettersyn på hovedpumpestasjonen!

Varmekabelen mot land er nå satt i driftsmodus slik at ledningene fra hovedpumpestasjonen til land ikke fryser (varmekabelen styres av en termostat slik at det ikke brukes strøm før temperaturen kryper under 0 grader).  Alle andre varmekabler er skrudd av.

I utgangspunktet vil alle andre varmekabler enn "landkabelen" være skrudd av hele vinteren.

Hvis det er behov for tining av fellesanlegget vises det til brukerinstruksen.

   
  240610 - Tips ved ustabil pumpe - ny programvare for frekvensomformer
  Hytteeiere har rapport om pumper som går selv om pumpesumpen er tom.  Enkelte defekte trykksonder har blitt byttet, men selv i enkelte av disse installsjonene har pumpen vært ustabil etter bytte av trykksonde.

ABS mener at problemet kan skyldes støy fra nettet som "lurer pumpen til å starte".

Vi har nå testet er ny versjon av styringsprogrammet (programbrikken er merket med 801) for frekvensomformeren kan løse overstående problem.  Endringen i den nye programvaren innebærer at start av pumpen forsinkes i to sekunder.  Hvis nivået i tanken er over start-nivå i mer enn to sekunder starter pumpen.  Dette innebærer at eventuell støy, som tidligere kan ha fått pumpen til å starte, ignoreres.

Den nye programvaren har i tillegg til overstående "start-forsinkelse" nye diagnosemuligheter som gjør det lettere å feilsøke.

Ta kontakt med Knut Myhrer hvis du har en pumpe som går uten grunn slik at han kan organisere ny programvare til din pumpe.

   
  220410 - Problemer med frostskader på vannmålere og stoppekraner
  Enkelte hytteeieren har rapportert om vannmålere og stoppekraner som har frosset i løpet av vinteren.  Det er tidligere informert om at vannmåler og stoppekran ikke tåler frost og at disse derfor må frostsikres.
   
  130310 - Tidlig åpning av hytta!
  Mange åpner hytta i disse dager og etter en kald vinter kan både anlegget på hytta og fellesanlegget fortsatt være frosset.

Når du åpner hytta og skal ta i bruk vann- og avløp kan følgende tips være nyttige:

GRUNDIG SJEKK VED IGANGSETTELSE

 1. Sjekke anlegget på hytta - før du skur opp hovedstoppekranen for vannet
  - Har noe frosset i stykker (vannmåleren, rør, pumpetanken, doen....) ?
  - Stengt alle kraner og sku på blindlokk som du åpnet eller fjernet da du stengte hytta
 2. Sett strøm på pumpestasjonen
 3. Åpne hovedstoppekranen litt (kanskje det var noe du glemte over!)
 4. Sjekk at du har vann og at alle rør og koblinger er tette.  Hvis det suser i rørene etter at anlegget er tømt for luft, og du ikke tapper vann, har du høyst sannsynlig en lekkasje
 5. Trekk ned i do noen ganger og sjekk at pumpestasjonen går/tømmer normalt
 6. Hvis alt er i orden sku hovedstoppekranen helt opp og alt er klart!

HAR DU IKKE VANN?

Hvis du ikke har vann er antagelig vannledningene i hytta, stikkledningen eller hovedanlegget frosset.  Følgende prosedyre kan brukes hvis du ikke har vann:

 1. Sjekk om ledningen under hytta er frosset
 2. Sett stikkledningene (både vann og avløp) på tining
 3. Hvis du fortsatt ikke har vann er antagelig fellesanlegget frosset.  Ring Jan Søgaard på telefon 90108727 som hjelper deg med å tine fellesanlegget (tiningen kan ta et par timer)

FUNGERER IKKE AVFALLSPUMPEN

 1. Sjekke at det er strøm til kontrollskapet og vann/kloakk i pumpetanken 
 2. Prøv å tvangskjøre pumpen (trykk på og hold inne den grønne trykkbryteren i kontrollskapet).  Hvis dette ikke fungerer.  Trekk støpselet ut og sett det inn igjen. 
 3. Hvis pumpen  går, men tanken ikke tømmes kan det hende at fellesanlegget er frosset eller stikkledningen er tett.  
 4. Hvis pumpen forstsatt ikke fungerer, kontakt ABS eller vår driftspartner Agro Miljø. Vi  har ingen beredskapsavtale med selskapene og du må selv dekke kostnadene for utbedring av feil på egen pumpestasjon.  Ved feil på fellesanlegget skal Knut Myhrer kontaktes på telefon 90649878 (den enkelte hytteeier kan ikke iverksette arbeider på fellesanlegget).

  ABS Norge AS
  Tlf. 45280767 – Frank
  Tlf. 95470594 – Erich

  Agro & Miljø
  v/Jan-Petter Kongsberg
  Tlf. 90755141

God påske!

   
  070110 - Melding fra vår driftspartner vedrørende sprengkulde og tiltak
  Årets første dager starter med intensivering av sprengkulde i Østfold. Sammen med vind som vi nå har, kan dette skape vannlekkasjer, dersom kulden overvinner de varmekilder som står i den enkelte hytte. Med bakgrunn i de henvendelser vi får om dagen, har vi ønske om at denne e-post videreformidles til deres medlemmer. Om ikke du har medlemmenes e-postadresse, sørger du får at den blir videresendt til andre i styret.

· Kulden som nå registreres er den laveste på mange år over et langt tidsrom.

· Vannledninger som fra tidligere har frosset, vil nå fryse dersom de står med vann i.

· Hytteeiere som har frostfri bakkekran og nedtappet røranlegg trenger ikke engste seg, men være veldig OBS når vannet settes på til våren.

· I teknisk rom med hovedstoppekran, bør temperatur sjekkes, selv om rommet har elektrisk oppvarming.

· Det samme gjelder hytter som har hovedstoppekran i kjøkkenbenk eller bad.

· Vannledninger med varmekabel som ligger under bakken beskyttet av snøen, vil ikke fryse.

· Vannledninger med varmekabel åpent under hytte kan nå fryse, selv om de står i normal driftsposisjon.

· Vannledninger i plast tåler frost, men det svake punkt er vanlig hovedstoppekraner i messing.

· Dersom du som hytteeier føler usikkerhet rundt overnevnte punkter, bør du sterkt vurdere en inspeksjon før væromslaget fører til høy temperaturstigning.

· Under inspeksjon noter dato, ute og innetemperatur etc. Om uhellet skulle være ute, vil du da være bedre rustet mot ditt forsikringsselskap.

· Følg også med på nyhetene dersom man får langvarig strømbrudd. På Hvaler henger det nå store isklumper frosset fast i strømkablene, Disse fjernes fysisk av strømleverandør.

For øvrig ønskes en flott vinter.

Er det spørsmål, besvares de helst pr. e-post. Oppdages skader, vennligst rapporter dem pr. e-post til oss. Vi ønsker å danne erfaring under slike forhold som vi nå har.

Med vennlig hilsen

Agro & Miljø AS

Jan-Petter Kongsberg

   
   
 

ELDRE INNLEGG