Hjem
Bilder
Kjerringholmen Vel
Linker
Oppslagstavle
Skipstrafikk
Vann og avløp
Været
Webkamera


Hvaler Rørleggerbedrift

[Kontakt]
[Om disse sidene]
[Sponsing]

Antall besøkende
antall besøkende - sidevisninger

click for information in English

 ©Jan Søgaard

[Brukerinstruks]  

[Driftslogg]

  [Dokumentasjon]   [Kontakt]   [Linker]   [Medlemmer]   [Vedtekter]   [Årsmøte]  
 
Styret (valg av årsmøtet 14.06.2012)
 
Navn Verv/funksjon E-post Telefon
Jan Søgaard Leder/Styremedlem (1 år) jan@sogaard.no 90108727
Øivind Rønning Regnskapsfører/Styremedlem (1 år) oivron@gmail.com 95165159
Trond Moengen Styremedlem (2 år) trond.moengen@energidata.no 95273220
Hroar Møthe Styremedlem (1 år) hroa-gem@online.no 90159972
Torbjørn Holtan Styremedlem (1 år) tholtan@online.no 91852366
 
Kontaktinformasjon
Kjerringholmen vann- og avløpslag BA
c/o Øivind Rønning
Fjellveien 21
2010 Strømmen
 
Organisasjonsnummer: 990446539
 
Bankkontonummer: 9049 10 38453
 
E-post: vannogkloakk@kjerringholmen.com
 
Feil på anlegget
Hvis anlegget på hytta ikke fungerer bør du først sjekke om feilen gjelder kun din hytte eller om flere har det samme problemet (snakk med naboen).

Hvis det er feil på din egen pumpe eller stikkledning er du selv ansvarlig for å utbedre feilen for egen regning.

Agro & Miljø er vår driftspartner og kan med fordel benyttes av det enkelte medlem ved feil på stikkledning eller pumpestasjon da de kjenner anlegget og yter god service (kostnadene dekkes av det enkelte medlem).

Agro & Miljø
v/Jan-Petter Kongsberg
Tlf. mob: 907 55 141
www.agro-miljo.no

 

Problemer ved igangkjøring, første gang, på den enkelte hytte
Det kan oppstå "problemer" ved installasjon og initiell igangkjøring av pumpestasjonen på den enkelte. Dette kan skyldes manglende kompetanse/erfaring hos installatør, feil på komponentene som er levert eller lokale forhold på den enkelte hytte.
 
Service og driftsavtale for fellesanlegget
 
Vi har en service og driftsavtale for fellesanlegget med Agro & Miljø. Fellesanlegget omfatter hovedpumpestasjonen og felles installasjoner. 

Alle feil på fellesanlegget skal meldes til styret:

Jan Søgaard
E-post. jan@sogaard.no
Tlf. 90108727

Den enkelte hytteeier ansvarer for drift- og vedlikehold av sin egen stikkleding og hyttepumpestasjon.  Agro Miljø kan kontaktes ved problemer med pumpestasjon på hytte eller stikkledning, men dette er et forhold mellom hytteeier og Agro Miljø både rent praktisk og økonomisk.

Hovedpumpestasjonen overvåkes av Agro & Miljø som mottar feilemeldinger per. SMS og internet ved feil eller unormale situasjoner.

Agro & Miljø skal utføre service etter servicerapport og skal utføre følgende kontroll og arbeider :

1. Pumpesump, innlekking                                             
2. Pumpe, kvernsystem                                                 
3. Pumpe, dreieretning
4. Pumpe, olje/lager   
5. Flottører, start/stopp  
6. Ventiler   
7. Automatikkskap
8. Motorvern, kontaktorer, releer    
9. Jordfeil                                
10. Kabler, klemmebrett                                  
11. Alarmfunksjoner
12. Lokk og låseinnretninger

Servicen utføres 2 gang pr. år +/- 10 dager. 1 hovedservice samt 1 rengjøring / kontrollbesøk.

Ved varsel fra eier om driftsstans eller lignende, skal Agro & Miljø foreta utrykning i løpet av 12 timer.