Hjem
Bilder
Kjerringholmen Vel
Linker
Oppslagstavle
Skipstrafikk
Vann og avløp
Været
Webkamera


Hvaler Rørleggerbedrift

[Kontakt]
[Om disse sidene]
[Sponsing]

Antall besøkende
antall besøkende - sidevisninger

click for information in English

 ©Jan Søgaard

 
[Brukerinstruks]  

[Driftslogg]

  [Dokumentasjon]   [Kontakt]   [Linker]   [Medlemmer]   [Styret]   [Vedtekter]   [Årsmøte]  
   
 

NYERE INNLEGG

  100609 - Informasjonsbrev til medlemmene
  Sommeren er her igjen og det er bare smil å se så langt øyet rekker ;)

Informasjonsbrevet under ble distribuert i dag og inneholder innkalling til ordinært årsmøte 11. juli, styrets årsmelding, praktisk informasjon og oppdatert brukerinstruks.

Informasjonsbrev til medlemmene
Innkalling til årsmøte
Årsmelding 2008-2009
Oppdatert brukerinstruks

   
  040609 - Tips ved problemer med pumpe - sjekk returslangen!
  Vi har hatt ett tilfelle hvor hyttepumpen ikke tømte tanken.  Pumpen gikk, men tanken ble ikke tømt. Hytteeieren misstenke naturlig nok tett stikkledning, men det viste seg at returslangen fra pumpen til tanken var tett (returslangen er ringet inn i bildet under).  Det er i følge vår driftspartner viktig at denne slangen ikke er tett.  Hvis pumpen går kontinuerlig uten at tanken tømmes kan denne slangen demonteres og spyles (sett på vannslangen).  Du må selvfølgelig sku av strømmen til pumpen før du demonterer returlangen!

   
  050409 - Vann- og kloakksesongen er i gang!
  De første hytteeierne har startet sesongen med problemfri igangkjøring av vann- og avløp på hytta.  Det føles nesten som et nytt liv å kunne skru på vannet og gå på do de først minuttene etter at en har åpnet hytta for sesongen.

Husk tipsene i brukerinstruksen så vil alle ha et problemfri vann og sanitærforhold hele sesongen.

   
  290109 - Problemer med hovedpumpestasjonen
  et er avdekket problemer med hovedpumpestasjonen som gjør at pumpene er tatt ut av drift.  Vi oppfatter dette som igangkjøringsproblemer som vi mener skyldes en konstruksjonsfeil. Det er mulig å omgå feilen ved at varmekablene mot land står i driftsstilling, men dette er ikke ønskelig da anlegget ikke er i bruk.  Dette fører videre til unødig strømforbruk (varmekablene er koblet til en termostat som skrus på ved frost) da anlegget ikke er i bruk.  Vi jobber med en løsning, i tråd med vår spesifikasjon, som innebærer at varmekablene kan være ute av drift når anlegget ikke er i bruk (anlegget skal i følge vår spesifikasjon kunne fryse).
   
  290109 - Styringsanlegget for varmekablene er installert
  Anlegget for fjernstyring av varmekablene på fellesanlegget er nå ferdigstilt.  Dette innebærer at varmekabler kan skrus på/av via internet.  Den samme løsninger brukes til alarmer og driftsstatus for hovedpumpestasjonen.  Noe som gir oss og vår driftspartner god oversikt over anleggets tilstand til enhver tid.
   
  290109 - Problemer med varmekabler i fellesanlegget
  Det er avdekket jordingsproblemer på varmekablene i fellesanlegget.  Feilen(e( fører til at varmekablene i fellesanlegget ikke kan brukes.  Det har vist seg at Veidekke har kjent til disse problemene hele tiden uten å orientere oss.  Det er utarbeidet et brev til Veidekke med krav om umiddelbar utbedring og dekning av kostnader i forbindelse med feilen(e).  Vi forutsetter snarlig utbedring.
   
  151108 - Montering av styring for varmekabler
  Vi er opptatt av å holde driftskostnadene for anlegget nede.  Den største potensielle utgifter for KVA er strøm til varmekabler.  Dette kommer ikke til å være et problem denne vinteren i og med bruken av anlegget kommer til å være minimal (om noen i det hele tatt vil bruke anlegget).

Vi vil holde nøye kontroll og oversikt over strømbruken.  Det monteres derfor et styringssystem som gjør det mulig å aktiverer/deaktivere varmekabler via internett.  I tillegg vil dette gi oss nøyaktig statistikk over bruken.

Det vil bli distribuert en rutine for aktiverer/deaktivere varmekabler så snart styringssystemet er montert (det vil ikke bli mulig for alle å skru på strømmen selv).

Styringssystemet omfatter også overvåkning av hovedpumpestasjonen.  Dette gjør at vår driftspartner, Agro Miljø, vil på alarmer ved feil og rykke ut feilretting automatisk.  De vil også kunne se driftsstatus via internet slik at de kan drive preventivt vedlikehold.

   
  151108 - Agro Miljø er valgt som drift- og vedlikeholdspartner
  Vi har valgt selskapet Agro Miljø som driftspartner.  Agro Miljø vil drive preventivt vedlikehold og feilretting.  Agro Miljø vil også kunne tilby drift og vedlikeholdstjenester for den enkelte hytteeier.  Det vil bli distribuert informasjon til medlemmene om avtalen og kontaktinformasjon.
   
  291008 - Tips vedrørende feilfinning på pumpe
  Vi har fått et tips fra ABS som kan være nyttig for å finne årsaken til at en pumpe ikke tømmer tanken.  Det skal normalt skylle vann fra den nedre del til øverste del av slangen som er festet mellom øvre og nedre del av selve pumpen.  Hvis dette ikke skjer kan det hende at det har samlet seg papirmasse som tetter mellom pumpen og utløpet fra tanken.  En kan en så fall prøve å stake i hullet som slangen er festet i nede på pumpen (slangen må selvfølgelig fjernes først).
   
  251008 - Oppdatert brukerinstruks
  Vi har fått tilbakemelding fra en hytteeier som har erfart ett tilfelle av driftsstopp på egen pumpestasjon som følge av at papir hadde størknet i tanken.  Problemet var antagelig årsaket av for lavt veskenivå i pumpetanken slik at den gikk for tørr.  Nivået for pumpestopp (nivået i tanken etter at pumpen har tømt tanken) skal være så høyt at pumpen alltid står i vann.  Tanken skal altså aldri være helt tom.

Det anbefales videre å la vannet renne i minimum 5 minutter (vi har tidligere skrevet at det skal trekkes ned i do 3-4 ganger) før du forlater hytta slik at eventuelle papirrester blir ført ut av pumpen. Dette vil redusere faren for at papir størknes i pumpen og stikkledningen.

Du finner oppdatert brukerinstruks her.

   
  220908 - Tvangskjøring av pumpe
  Vi har erfart flere tilfeller at defekte trykksonder.  Symptomene har typisk vært at pumpen går når den ikke skal gå (enten at den ikke startet eller at den ikke stopper).  Hvis trykksonden er defekt skal det være mulig å tvangskjøre pumpen ved å trykke på knappen den grønne knappen i kontrollskapet (knappen må holdes inne til pumpen er tom).

   
  070708 - Oppdaterte trasekart
  Vi har mottatt oppdaterte trasekart fra Veidekke:

Kart #1, Nord
Kart #2, Syd
Kart #3, Oversiktskart

 

   
  220608 - Informasjon til medlemmene
  Det vil bli distribuert et informasjonsbrev til medlemmene i løpet av en ukes tid.  Informasjonsbrevet vil, i tillegg til generell informasjon, inneholde følgende dokumenter:

Informasjonsbrev til medlemmene i KVA (inneholder alle dokumentene under)

Protokoll fra årsmøte

Sjekkliste for mottatte varer
Du/dere skal ha mottatt alle varer som er nødvendig for at anlegget på din/deres hytte skal fungere.  Vi ønsker å sikre at dette er tilfelle og har derfor utarbeidet en sjekkliste som alle medlemmer skal fylle ut og returnere.

Brukerinstruks (TO DO AND NOT TO DO)
Informasjon om hva som kan puttes i doen!  Det skal ikke puttes noe annet i doen enn det som kommer ut av kroppen, i tillegg til bleket toalettpapir.

Huskeliste for anlegget på hytta
Her finner du en oversikt som beskriver hvordan du skal vedlikeholde anlegget på din hytta og generelle tips.

   
  220608 - Overtakelsesbefaring
  Det ble gjennomført overtakelsesbefaring mandag 9. juni. Anlegget er nå fullt operativt. Vi er i hovedsak fornøyd med arbeidene, men det gjenstår noe tildekking av traseer og opprydding/pussing. Alle utestående arbeider skal være sluttført innen utgangen av september. Tre hytteeiere har klaget på dårlig opprydding . Dette utbedres innen 30 dager.

Hvis du har problemer med igangkjøring av pumpestasjonen se tips vedrørende jording av skap/probe samt pumpe/kvern som har satt seg fast lengre ned på siden. Vi har også hatt et par tilfeller av defekte prober.  Denne feilen har i disse tilfellene vist seg med at pumpen er ustabil (starter/sopper ikke når den skal eller "flyter" ved at den starter og stopper helt "umotivert").

   
  080508 - Overføring av medlemskap i Kjerringholmen vann- og avløpslag
  Ved eierskifte skal det søkes om overføring av medlemskapet i Kjerringholmen vann- og avløpslag fra gammel til ny eier.  Dette skjer ved at du fyller ut skjemaet for eierskifte som du finner ved å klikke på linken under.

Skjemaet sendes per post til Jan Søgaard, Radarveien 83a, 1152 Oslo eller per e-post til post@kjerringholmen.com

Skjema for overføring av medlemskap

Du vil etter at du har sendt inn utfylt skjema motta en bekreftelse fra Kjerringholmen vann- og avløpslag på at medlemskapet er overført

   
  260408 - Tips vedrørende jording av kontrollskapet
  Det kan se ut til at proben som måler nivået i tanken ikke bør jordes.  Bakgrunnen for dette er tidlige erfaringer med drift av den første pumpestasjonen på Kjerringholmen hvor det ser ut til at  pumpen blir ustabil når proben jordes.  Pumpeleverandøren er ikke sikker, men tror at dette kan skyldes jordingsforhold på Kjerringholmen.
  Jord fra proben er her koblet til jordskinnen i  koblingsskapet (ringet inn  med rødt).  Denne bør kobles fra hvis pumpen flyter/oscillerer (startet og stopper). 

Hvis dette ikke hjelper må eventuelt pumpeleverandøren involveres.

Kontrollskapet skal uansett jordes da det vil medføre fare om dette ikke gjøres.

   
  170408 - Befaring
  Det ble gjennomført en befaring på anlegget den 17. april.  Befaringen var ment å være en sluttbefaring, men da det blant annet manglet dokumentasjon for anlegget ble det besluttet at det skal avholdes en endelig sluttbefaring på et senere tidspunkt.

Gjenstående arbeider
Det gjenstår i hovedsak arbeider med opprydding og tildekking av traseer i tillegg til at det elektriske anlegget ikke er ferdig.

Veidekke aksepterte, under befaringen, at anlegget tar i bruk før endelig sluttbefaring er gjennomført

   
  150408 - Pumpehus
  Vi har mottatt et forslag til pumpehus fra Hvaler Rørleggerbedrfit.

Du finner tegninger her:

   
  130408 - Meldinger om feil eller mangler
  Vi er avhengig av tilbakemelding fra medlemmene vedrørende feil og mangler som bør påpekes overfor entreprenøren.  Vi vil kun behandle meldinger som gjøres skriftlig. Hvis du har oppdaget feil eller mangler ved anlegget sendes disse til vannogkloakk@kjerringholmen.com.  Det er veldig fint om du sender bilder eller tegninger med meldingen.
   
  130408 - Mangel ved samtlige pumper
  Det er oppdaget en mangel ved samtlige pumper som gjør at det ikke er mulig å starte pumpene.  Det mangler et programkort (Logistick) som er nødvendig for å lese inn frekvensomformerens/kontrollerens program. 

Vi jobber med entreprenøren for at programkortene skal leveres snarest.

   
  130408 - Tips til alle tjuvstartere!
  Anlegget er formelt ikke overlevert, men mange hytteeiere har allerede kommet langt i forberedelsene til å koble seg til anlegget (noen har allerede testet litt).

Det er selvfølgelig viktig  at ingen kobler seg til anlegget før de har søkt kommunen om sanitærabonnement, betalt tilkoblingsavgiften til kommunen og mottatt skjema for registrering av vannmåler.  Det er også viktig at det benyttes autorisert rørlegger til arbeidene med tilkobling.

Vannkvalitet
Vannet er i følge Veidekke godkjent av næringsmiddeltilsynet etter prøver på fem forskjellige sted i anlegget.  Nå er det snart slutt på bæring av vann!

Informasjon i søknad om sanitærabonnement
Vi har fått mange spørsmål om detaljer til søknad om sanitærabonnement.  Dette er noe rørleggeren normalt vil hjelpe med, men hvis noen absolutt vil gjøre dette selv så finner du et eksempel på utfylt søknad under (klikk på bildet).  Filen er stor (3MB)!

Alarm fra jordfeilbryter
Det kan hende du erfarer at jordfeilbryteren for kursen til pumpen piper etter tilkobling av pumpen.  Dette skyldes i følge ABS et elektronisk filter i frekvensomformeren.  Hvis dette skjer kan du prøve å trekke ned den lille "hendelen" som sitter på høyre siden under frekvensomformeren (se bildet under).  Dette kobles ut filteret og vil normalt fikse dette problemet.

Kvern som har satt seg fast
Hvis pumpen ikke starter etter at strømmen er koblet på og frekvensomformeren er programmert kan det hende at kvernen i pumpen har satt seg fast i løpet av vinteren. Dette skal i følge ABS normalt ikke skje, men det kan hende at en pumpe, som ikke er brukt tidligere, er noe "tight" (metall mot metall) og at kvernen derfor ikke rikker seg ved første gangs bruk.  Vi har hatt to-tre tilfeller av dette "problemet". Det er fullt mulig å fikse dette selv, men det anbefales ikke!  Hvis du skal hjelpe pumpen i gang er det to måter å gjøre dette på.  Enten ved å fjerne motordelen av pumpen ved å skru opp umbrakoskruene som fester denne til resten av pumpen (øverste røde ring på bildet under) eller ved å fjerne hele pumpen fra tanken ved å skru ut de syv festemutterne som vises i nederste røde ring i bildet for deretter å løfte hele pumpen rett ut (løftes den skrått ut risikerer du å skade boltene som holder pumpen til tanken).  Deretter må kvernen tvinges rundt.

   
  010408 - Ytterligere forsinkelse
  Veidekke har, i dag, meddelt oss at ferdigstillelse av anlegget blir forsinket en uke grunnet utfordringer med leveranse av strøm til hovedpumpestasjon og trykkøkningsstasjonen.

Veidekke forventer at anlegget vil være klart i løpet av uke 15 (fredag 11. april).

Det forventes at ferdigbefaring vil finne sted tidlig i uke 16.  Hvis noen av medlemmene har kommentarer eller spørsmål som bør fremmes under ferdigbefaringen bes disse oversendt per e-post til vannogkloakk@kjerringholmen.com

Veidekke har, i dag, meddelt oss at ferdigstillelse av anlegget blir forsinket en uke grunnet utfordringer med leveranse av strøm til hovedpumpestasjon og trykkøkningsstasjonen.

Veidekke forventer at anlegget vil være klart i løpet av uke 15 (fredag 11. april).

Det forventes at ferdigbefaring vil finne sted tidlig i uke 16.  Hvis noen av medlemmene har kommentarer eller spørsmål som bør fremmes under ferdigbefaringen bes disse oversendt per e-post til vannogkloakk@kjerringholmen.com

   
  010408 - Strømutkobling på Kjerringholmen 8. april
  Arbeider med tilkobling av strøm til hovedpumpestasjon og trykkøkningsstasjonen på Kjerringholmen krever at strømmen kobles fra på Kjerringholmen tirsdag 8. april kl.10-12.
   
  130308 - Oppdatert fremdriftsplan
  Veidekke har i byggemøte i dag presentert en revidert fremdriftsplan som innebærer ferdigstillelse 4. april.  Forsinkelsen skyldes flere forhold, men hovedelementene er at strømmen og pumpene til hovedpumpestasjon ikke er installert.  Det gjenstår også arbeider i forbindelse med tildekking av ledninger og installasjon av enkelte hyttepumper.  Det planlegges overtakelsesbefaring uken etter ferdigstillelse og anlegget vil etter dette være klart for normal bruk for de som har betalt sanitærabonnement (tilknytningsavgift til Hvaler Kommune).

Veidekke regner med at de som har betalt sanitærabonnement, og knyttet seg til anlegget ved bruk av en godkjent rørlegger kan få vann til påske.  Det understrekes imidlertid at vannet antagelig ikke vil bli godkjent av næringsmiddeltilsynet før påske og at eventuelt drikkevann fra anlegget derfor må kokes.  Vanntrykket vil også være redusert da trykkøkningsstasjonen på Kjerringholmen ennå ikke er satt i drift.

   
  080308 - Mulig forsinket ferdigstillelse
  Veidekke har varslet en mulig forsinkelse i forhold til ferdigstillelse av anlegget til påske.  De oppgir at grunnen til dette er utfordringer med leveranse av strøm.  Vi gjør alt vi kan for å sikre ferdigstillelse til påske da flere hytteeiere har gjort alt klart  for vann- og avløp og planlegger å bruke hytte i påsken.  Vi har vært i kontakt med Fredrikstad Energinett og Østfold Elektro, som er involvert i denne delen av leveransen,  og følger opp Veidekke tett som tidligere har fulgt planen om ferdigstillelse til påske.
   
  040308 - Installasjon av pumper
  Veidekke starter denne uken installasjon av pumpen på den enkelte hytte.

Pumpestasjon på den enkelte hytte er av typen ABS Piranhamat 701 som leveres med siste generasjon automatikkstyring med Frekvensomformer og trykksonde.

P1030089    P1030091 Pumpestasjonen på den enkelte type - ABS Piranhamat 701

ALLE ELEKTRISKE ARBEIDER SKAL UTFØRES AV AUTORISERT ELEKTRIKER.

I leveransen inngår følgende:

Piranhamat 701 (tank og pumpe)
Automatikkskap CP113-NOR. (automatikkskap med frekvensomformer.) Trykksonde type ABS HRS 4-20mA 3,5m.
Tilbakeslagsventil med kule

Ikke fyll pumpestasjon med vann / avløp før pumpestasjon er koblet opp og testet.

Pumpestasjon plasseres på egnet sted med tilkomstmulighet for inspeksjon og service. Pumpestasjon må plasseres i frostsikkert rom, alternativt frostsikres på andre måter vinterstid.

Når pumpestasjon er montert med innløp og utløp av rørlegger må anlegget kobles til elektrisk for at den skal fungere. Automatikkskapet har kapslingsgrad IP 54 og kan monteres ute eller inne. Hvis skapet monteres ute er viktig da at alle gjennomføringer i bunn på skap tettes skikkelig og det bør frostsikres med en lite varmeelement og termostat selv om frekvensomformeren skal fungere ned til -15°C.

Automatikkskapet leveres med dokumentasjon, betjeningsveiledning og installasjonsinstruks. Dokumentasjonen for automatikkskapet avviker noe fra det som er levert til hyttene på Kjerringholmen. Automatikkskapet skal kobles til en 1-fas kurs med minimum 16A sikring. Ledning og støpsel ligger i skap for montering. Ikke sett i strømmen før alle elektrisk tilkoblinger er utført

Pumpeleverandøren presiserer at ordinære jordfeilbrytere (30mA) for sanitæranlegg og ordinære el.anlegg ikke vil fungere i installasjoner sammen med frekvensomformer. Det bør benyttes en jordfeilbryter av type Si (300mA).

Pumpestasjonen er påmontert en 7-leders gummikabel på minimum 4m (merket U-V-W og er 1,5mm2 samt F0, F1 og Di som er 0,75mm2. samt 1,5mm2 Jordledning) som elektrikeren kobler til automatskapet.  Ledningen kan forlenges av elektrikeren.

Vedlagt i leveransen medfølger det en trykksonde av type HSR som monteres i foringsrør på toppen av tanken. Trykksonden har en ledning på 12m som ikke kan forlenges. Ved montering av trykksonden trekkes først foringsrør opp av tanken. Kabelen på trykksonden føres opp via foringsrøret og gjennom PG nippel som er montert på toppen av føringsrør. Kabel trekkes helt igjennom slik at det til slutt bare er tuppen på trykksonden som henger nedenfor det skråskjærte foringsrøret. Foringsrøret med trykksonden montert settes deretter tilbake på toppen av tanken. Trykksonden skal nå festes via PG nippel slik at spissenden på trykksonde henger 1-2 cm over bunnen av tanken. Trykksonde kan nå kobles elektrisk i det medfølgende automatikkskap.”

Her finner du diverse relevante dokumenter:

Installasjons- og bruksanvisning for pumpestasjon

Betjeningsveiledning for automatikkskap

Installasjonsveiledning for automatskap

Koblingsskjema automatskap

   
  230208 - Informasjonsbrev til medlemmene
  Det ble den 18. februar sendt et informasjonsbrev til medlemmene som beskriver status i prosjektet.

  Informasjonsbrev av 18. februar 2008

   
  180208 - Nytt medlem
  Vi har fått et nytt medlem som følge av omlegging av sjøtraseen.  Hyttenr. 5109 har i dag bekreftet sin innmelding i laget.  Dette innebærer at vi nå er 36 medlemmer.  Medlemsoversikt og kart er oppdatert. Vi ønsker det nye medlemmet velkommen.
   
  170208 - Sjøledningen er lagt
  Sjøledningen fra Svanen til Sildevika ble senket i sjøen fredag uten problemer.  Det er satt trykk på vannledningen mens kloakkledningen foreløpig er fylt med sjøvann.
   
  030208 - Dimensjoner på stikkledninger
  I forbindelse med søknad om søknad - sanitærabonnement (søknad om å koble seg til det kommunale anlegget) skal det blant annet oppgis dimensjoner på stikkledningene inn til hytta.  Det vil vanligvis være rørleggeren som fyller ut denne søknaden (krever hytteeierens signatur) da den inneholder detaljer som de fleste av oss ikke har kjennskap til.  Vannledningen er 32mm (Ø32PE100SDR11) og avløpsledningen er 40mm (Ø40PE100SDR11).
   
  230108 - Byggemøte
  Det er i dag gjennomført byggemøte på Kjerringholmen.  Arbeidene med etablering av anlegget går etter plan selv om entreprenøren har mistet noe tid som følge av mye vind.

Kartet under viser status for arbeidene:

P1020878 P1020880 P1020883 P1020884  
P1020887 P1020888 P1020889 P1020891  
P1020895 P1020897 P1020899 P1020903  
 P1020906  P1020907  P1020910  P1020915  
 P1020904 P1020892 P1020886    
   
  140108 - Status gravearbeider
  Det ble gjennomført rutinemessig byggemøte 10. januar (gjennomfører hver 14. dag).  Alt ser ut til å gå etter plan.  Du finner en oppdatert kart som viser hvor langt arbeidene med landtraseen har ved å klikke på linken under.

Status arbeider med landtrase per. 10.01.08

   
  100108 - Endelig sjøtrase godkjent100108 - Endelig sjøtrase godkjent
  Vi har slitt med godkjennelse av sjøtraseen fra Bølingshavn.  Vi har nå mottatt den endelige godkjennelsen fra Hvaler kommune på en sjøtrase som går fra Bølingshavn til østsiden av Kjerringholmen.  Klikk på linken under for den endelig  traseen.

Endelig godkjent trase

   
  080108 - Tilkopling til offentlig vann-/avløpsanlegg
  Det begynner å nærme seg tiden for å tenke på rørleggerarbeider på/i/under hytta og søknad til kommunen om tilkopling og abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg.  Vi vet ikke hvor lang behandlingstid kommunen har på søknader om tilkobling til deres nett, men det kan hende at det er fornuftig å søke i god tid før dere planlegger tilkobling.  Vi anbefaler at medlemmene engasjerer en rørlegger til å forestå selve søknadsprosessen da kommunen trenger opplysninger som det enkelte medlem normalt ikke har kunnskaper om.  De aller fleste vil sikkert ønske å kombinere arbeider som skal gjøres av rørlegger i hytta med søknad om tilkobling.

Søknad om tilkopling og abonnement til offentlig vann-/avløpsanlegg

   
  221207 - Juletur til Kjerringholmen221207 - Juletur til Kjerringholmen
  Har vært en tur på Kjerringholmen i dag.  Entreprenøren er nå ferdig med "grovarbeidene" fra toppen av klova til sletta ved brakka.  Det ser ut til ta de er ferdig med tildekking mange steder, men det gjenstår fortsatt mye pussing og noe tildekking av kabler.  Du finner bilder under fra ulike steder lange traseen som viser at det ser veldig bra ut mange steder, mens det fortsatt gjenstår arbeider andre steder.
 P1020848  P1020843  P1020858 P1020842  
P1020845  P1020834   P1020847 P1020813  
 P1020821 P1020826  P1020828  P1020830  
 IMG_6475 IMG_6477  P1020801  P1020805  
   
  1912207 - Trasekart
  Vi har mottatt nytt trasekart som innebærer ilandføring av sjøkabelen på østsiden av Kjerringholmen.  Den nye traseen er godkjent av fiskerne og havnemyndighetene på Hvaler, men den formelle godkjenningen av byggesaken gjenstår.

Klikk på bildene under for større utgaver av trasekartene.

KLIKK FOR STØRRE UTGAVE

 

 

KLIKK FOR STØRRE UTGAVE

  Ny sjøtrase innebærer også endring med hensyn til plassering av hovedpumpestasjonen som flyttes fra området mellom brakka og stranda til vestsiden/kanten av jordet som ligger innerst i Holmekilen.  Det planlegges også etablert en   trykkøkningsstasjon for vannet for å sikre trykket i hele anlegget.  I følge pumpeleverandøren kan dette også innebære at tidligere dimensjonsbegrensninger for maksimalt antall abonnenter øker.
   
  1012207 - Møte med Kommunen, Fiskeridirektoratet og Veidekke
  Det er i dag gjennomført et møte med alle involverte parter for å diskutere alternative sjøtraseer.  Fiskeridirektoratet var veldig klare i sin sak, og mente at de ikke ville kunne godkjenne er trase som fiskerne har gått i mot (vi har bedt om tilbakemelding på en alternativ trase som ville gått inn Holmekilen da  fiskerne satte ned foten for den opprinnelige traseen som endte på stranda nedenfor brakka).   Havnesjefen i Hvaler kommune uttrykte også meget klart at de ikke kunne godkjenne noe som fiskerne hatt sagt nei til.  Fiskeridirektoratet anbefalte en alternativ trase (alternativ 3), som går fra Bølingshavn til østsiden av Kjerringholmen, benyttes da fiskerne har uttalt seg positivt om dette alternativet.  Denne traseen er også godkjent av grunneier.
klikk for større bilde   Tegningen (klikk på bilde for større utgave) viser omtrentlig trase for alternativ sjøtrase, som fiskerne har gitt grønt lys for, samt ny plassering av hovedpumpestasjon.  Det understrekes at tegningen/kartet ikke er nøyaktig/eksakt.  Endelig kart vil bli lagt ut så snart dette er klart.

Bildene under viser pågående arbeider med graving, legging av kabler og skjøting mellom hovedledning og stikkledning.  Veidekke regner med å være ferdig med det meste vest for brakka før jul.

 P1020758 P1020771  P1020760  P1020763  
 P1020764 P1020776   P1020785 P1020770  
   
  031207 - Informasjonsbrev til medlemmene
    Informasjonsbrev distribuert til medlemmene 3. desember
   
  301107 - Første byggemøte gjennomført
  Det ble torsdag 29. oktober gjennomført et første byggemøte på Kjerringholmen.  Vår konsulent, Lasse Nilsen fra Lindbæk & Svendsen og styrets Torbjørn Holtan deltok i byggemøte sammen med entreprenøren. 

Prosjektet ser ut til å ha god fremdrift, og det er nå gravd fra sletta opp til toppen av ”klåva”.  Veidekke regner med å være ferdig med mye av leggingen av hovedføringene på land før nyttår, men mye avhenger selvfølgelig av værforholdene på Kjerringholmen.

 

 

 

 

Busker og kratt som ryddes i traseen blir kuttet opp med fliskutter og vil bli tilbakeført til naturen ved at materiale benyttes for å dekke til ledningene.

 

Det benyttes en mindre gravemaskin i arbeidene for å skåne terrenget i så stor grad som mulig.

 

 

De isolerte rørene som skal benyttes på land ligger foreløpig lagret på "sletta".

 

 

Du finner flere bilder her (alle bildene er tatt av Tørbjørn Holtan)

   
  211107 - Landarbeidene er igang
  Da har landarbeidene endelig startet.  Veidekke startet sist mandag rydding av traseene på land. Kvist som blir ryddet i traseen "kvernes" med en fliskutter på stedet. De er foreløpig fire mann som  utfører dette arbeidet.  De forventer rørleveransen til anlegget på land mandag 26. november og vil da starte gravearbeidene på land.

Det er fortsatt knyttet usikkerhet til traseen i sjøen.  Styret i KVA har bedt om et møte med alle involverte parter for å diskutere alternativene.

   
  211107 - Revidert fremdriftsplan
  Vi har mottatt revidert fremdriftsplan fra Veidekke.

    Klikk her for fremdriftsplan

   
  031107 - Byggetillatelse
  Vi har nå mottatt byggetillatelse for landarbeidene.  Det er fortsatt uklart hvilken sjøtrase som vil bli benyttet da traseen som er foreslått av Veidekke viser seg å bli berørt av en kasteplass som ligger utenfor Kjerringholmen fra vest-siden av innseilingen til Holmekilen til innseilingen til Filletassundet. Sjøtraseen passerer ene hjørnet av kasteplassen inn mot land vest for innseilingen til Holmekilen, og Hvaler fiskarlag har motsatt seg denne traseen.  Veidekke jobber med flere alternative sjøtraseer som ikke kommer i konflikt med fiskernes interesser. 
   
  200907 - Ny innmelding
  Vi har i dag mottatt innmelding fra hyttenr. 5133.  Dette innebærer at vi nå er 35 medlemmer.  Se medlemslisten for en fullstendig oversikt over medlemmer.
   
  160907 - Pumpen på den enkelte hytte
  Hyttepumpene må frostsikres. Dette omfatter også alle koblinger i/under hytten. Dette kan skje ved at det bygges en kasse med varme eller at pumpe og koblinger isoleres og frostsikres på andre måter.

Veidekke leverer pumpen på den enkelte hytte ferdig tilkoblet fellesanlegget. Det er viktig at plassen hvor pumpen skal settes er tydelig merket. Det må videre være fri tilgang til plassen hvor pumpen skal stå (hvis det ligger platting frem til stedet hvor pumpen skal stå og det ikke er mulig å stikke ledningene under denne må plattingen fjernes).

Hyttepumpene leveres med støtte for både 1 og 2-fas (samme pumpe kan benyttes både med 1- og 3-fas strøm).

   
  160907 - Merking av kabler og andre ”nedgravde ting”
  Hvis du/dere har kabler eller andre ting som er nedgravd i eller i nærheten av traseen for anlegget må dette merkes tydelig. Hvis du/dere ønsker å være sikre på at Veidekke er klar over eventuelle kabler kan du/dere sende inn en beskrivelse av hvor kablene går (eventuelt med tegning på trasekartet) til styret. Veidekke kan ikke ta ansvar for kabler som ikke er merket.
   
  160907 - Arbeider utover hovedentreprisen
  Avtalen mellom Veidekke og Kjerringholmen vann- og avløpslag innebærer et nøkkelferdig anlegg til og med pumpen på den enkelte hytte. Hytteeieren ansvarer selv for alle arbeider på ”baksiden/hyttesiden” av pumpen. Dette omfatter både elektriske- og rørleggerarbeider for å koble pumpen til anlegget i hytta samt frostsikring av pumpe og koblinger. Avtalen forutsetter at pumpen plasseres ved hytteveggen som er nærmest fellesnettet (korteste vei mellom hytte og fellesnettet). Medlemmer som ønsker en annen plassering av pumpen på sin hytte må betale for ekstra lengde ledninger og arbeider i denne forbindelse. Prisene for dette er kr.195,- per meter for avløpsledning og kr.185,- per meter for vannledning (alle priser inkl.mva).

Vi har tidligere mottatt flere henvendelser vedrørende beregning av ekstra kabellengde. Det ble under befaringen på den enkelte hytte estimert ekstra kabellengder for hver enkelt hytte. Disse estimatene er ikke eksakte tall. Den enkelte hytteeier vil bli belastet kostnadene for faktisk/eksakt ekstra lengde.

Avtaler om alle tilleggstjenester inngås direkte mellom hytteeier og Veidekke og vil bli fakturert direkte fra Veidekke til hytteeier. Styret kan ikke påta seg ansvar eller noen for form koordinering i forbindelse med ekstraarbeider.

Veidekke er villige til å utføre anleggsarbeider som faller utenfor avtalen med Kjerringholmen vann- og avløpslag, forutsatt at dette ikke påvirker fremdriften eller kostnadene i prosjektet. Hvis du ønsker at Veidekke skal utføre arbeider utover prosjektet kan du kontakte anleggslederen direkte.

Even Trenum Tlf. 90787883

Even er tilgjengelig hverdager mellom kl. 07:00 og 15:30. Vi henstiller medlemmene om ikke å kontakte Even på kveldstid eller helger.

   
  160907 - Oppstart i prosjektet
  Entreprenøren venter fortsatt på endelig byggetillatelse fra Hvaler Kommune før de kan sette i gang arbeidene i sjøen og på Kjerringholmen. De regner med å få endelig byggetillatelse i løpet av første halvdel av oktober. Entreprenøren sier at de vil iverksette anleggsarbeidene straks de har mottatt endelig byggetillatelse. Anleggsperioden vil være ca. 3 måneder avhengig av været i høst/vinter.
   
  020907 - Nytt medlem
  Vi har fått en ny innmelding fra hyttenr. 5096.  Dette innebærer at vi nå er 34 medlemmer.  Medlemsoversikten og medlemskart er oppdatert.  Trasekartene er ikke oppdatert ennå.
   
  260807 - Elektrisk tilkobling av pumpen på den enkelte hytte
  Vi har fått spørsmål fra medlemmene om det kreves elektriker for tilkobling av  pumpen på den enkelte hytte.  Vi kan bekrefte at det kreves en autorisert elektriker for tilkobling av pumpe og kontrollpanel på den enkelte hytte.
   
  080807 - Presiseringer etter befaringer
  Det er nå gjennomført befaring på samtlige hytter. Det har under befaringene på enkelte hytter dukket opp spørsmål vedrørende avleveringspunkt og tilkobling av pumpe. 

Avtalen med Veidekke sier at pumpen på den enkelte hytte skal kobles til vann- og avløpsanlegget på nettsiden (Veidekke skal gjøre denne tilkoblingen som del av sin leveranse).  Det er den enkelte hytteeiers ansvar å koble til pumpen på hyttesiden (dette gjelder både vann, avløp og strøm).

Leveringspunktet på den enkelte hytte skal være den hytteveggen som er nærmeste fellesanlegget.  Hvis en hytteeier ønsker en annen plassering skal hytteeieren selv betale for ekstra vann- og avløpsledning som går med til dette.  Det er avtalt en pris på 195,- per meter for ekstra avløpsledning og kr. 185,- per meter for ekstra vannledning (alle priser inkl. mva).  Avtalen om ekstra ledning er mellom den enkelte hytteeier og Veidekke.   Den enkelte hytteeier vil motta en regning direkte fra Veidekke på tjenester som leveres utenfor avtalen med KVA.

Styret har mottatt en henvendelse fra to medlemmer som er bekymret for lukt og støy fra hovedpumpestasjonen.  Vi har tidligere mottatt muntlige forsikringer fra leverandøren av pumpene at det ikke skal være generende lukt eller støy ved normal drift.  Vi er alle opptatt av at anlegget ikke skal ødelegge miljøet på holmen.  Dette gjelder både lukt, støy og unødvendige inngrep i naturen.  Vi har derfor rettet en formell henvendelse til Veidekke med en forespørsel om en bekreftelse på de forhold som tidligere er bekreftet muntlig.  Det er allerede foretatt en endring i utformingen av hovedpumpestasjonen, som vil være med å skåne miljøet, ved at hele stasjonen nå skal ligge under bakken mot at den tidligere skulle overbygges med et hus med en høyde på inntil 2,5m. Det eneste som skal være synlig et toppen av stasjonen (lokket til stasjonen) og et kontrollpanel.

   
  050707 - Oppdaterte trasekart
  Kart #1, Nord-Vest
Kart #2, Syd
Kart #3, Nord-Øst

Veidekke har oppdatert trasekartene, basert på siste informasjon. 

   
  020707 - Befaringen 2. juli
  Det ble gjennomført en vellykket befaring 2. juli.  Det dukket opp et større antall hytteeier enn det som var annonsert, men Veidekke håndterte det på en utmerket måte.

Listen over befaringsdatoer er oppdatert.

   
  020707 - Grunneieravtalen signert
  Vi har i dag mottatt den signerte grunneieravtalen i retur.  Avtalen vil nå bli tinglyst.
   
  260607 - Informasjonsmøte kl.09:00 før befaringen 2. juli
  Veidekke har bedt om at vi innkaller til et felles informasjonsmøte før befaringen på den enkelte hytte.  Det innkalles derfor til felles informasjonsmøte utenfor hyttenr. 5129 kl.09:00 (se kart over hytter hvis du ikke er sikker på hvor hytten ligger).  Befaringen startet umiddelbart etter møtet.
   
  250607 - Vi har passert 33 medlemmer
  Vi har i dag mottatt bekreftelse på medlemskap nr. 33 (hyttenr. 5106). 
   
  030607 - Byggemeldinger, egne arbeider
  Vi har fått spørsmål fra medlemmene om hvilke arbeider den enkelte hytteeier kan gjøre selv i egen hytte og hvilke tillatelser som kreves.

Vi har vært i kontakt med Hvaler kommune (saksbehandler Per Otto Rød) som opplyser at du i utgangspunktet kan gjøre alt selv bak stoppekranen, men at alle arbeider i utgangspunktet er meldepliktige (det må selvsagt sender byggemelding i forbindelse med utvidelser eller nybygg i forbindelse med vann- og avløp).

KVA har ingen formening om hva som er fornuftig, men det kan hende at ditt forsikringsselskap stiller krav til at arbeidene skal være foretatt av en autorisert rørlegger.

Vår entreprenør byggemelder, som en del av avtalen vi har inngått, alt frem til og med stoppekranen.

   
  310507 - Informasjonsbrev
   Informasjonsbrev til medlemmene 310507
   
  310507 - Befaringsdatoer
   
  Datoer for befaring på den enkelte hytte for plassering av pumpestasjon.  Send en e-post til vannogkloakk@kjerringholmen.com med ditt ønske om dato (husk navn og hyttenr.).
G.nr/B.nr/F.nr Hyttenr. Kontaktperson Dato Status Kommentarer
23/247 5102 Terje Andersen 02.jul Gjennomført  
23/11/104 5103 Sonja og Per Ivar Wroldsen 02.jul Gjennomført  
23/11/88 5105 Merete og Jørn Jacobsen 02.jul Gjennomført  
23/17/66 5120 Anne-Lise og Arne Kristoffersen 02.jul Gjennomført  
23/17/29 5122 Ane og Knut Myhrer 06.aug Gjennomført  
23/17/138 5123 Gerd og Egil Hansen 02.jul Gjennomført  
23/17/58 5124 Lars Riise Evju 02.jul Gjennomført  
23/17/103 5126 Astrid og Bjarne M. Pettersen 02.jul Gjennomført  
23/17/23 5127 Øivind og Ann Rønning 02.jul Gjennomført  
23/17/95 5128 Kari og Reidar Gundersen      
23/17/48 5129 Elisabeth Østbye og Jan Søgaard 02.jul Gjennomført  
23/17/40 5130 Britt og Torbjørn Holtan 02.jul Gjennomført  
23/17/145 5131 Odd Ballert Kristiansen 06.aug Gjennomført  
23/17/57 5135 Berit E. Bringa og Tormod Viktor Lindberg 02.jul Gjennomført  
23/17/53 5136 Alf Fredriksen og Karin Jensen 02.jul Gjennomført  
23/279 5137 Rigmor og Jonny Gundersen 02.jul Gjennomført  
23/17/157 5138 Ingrid og Trond Åsheim 02.jul Gjennomført  
23/17/45 5139 Britt og Jan Andersen   Gjennomført Pumpe plasseres under platting ved siden av cisterne.  Pass på jordspyd og kabel til utelys, merket med pinner i bakken.
23/17/118 5140 Rune Gundersen      
23/17/96 5141 Kirsti McCarthy Rød og Espen Rød 02.jul Gjennomført  
23/306 5142 Mona og Trond Moengen

06.aug

   
23/308 5143 Bodil og Arild Aaserød 02.jul Gjennomført  
23/310 5144 Thorbjørn Thorvaldsen 02.jul Gjennomført  
23/17/49 5145 Linda Halvorsen 02.jul Gjennomført  
23/17/137 5147 Kari Hansen 02.jul Gjennomført  
23/17/106 5149 Morten Wiik 02.jul Gjennomført  
23/17/114 5150 Norleiv Arne Pedersen 02.jul Gjennomført  
23/17/125 5151 Hilde Kristine Braseth 02.jul Gjennomført  
23/11/130 5152 Hjoar Møthe 02.jul Gjennomført  
23/17/67 5132 Knut Midtgaard

06.aug

Gjennomført  
23/17/98 5146 Liv Strand 02.jul Gjennomført  
23/17/140 5148 Ann-Lisbeth Bjerknes 02.jul Gjennomført  
23/261 5106 Bjørg Wenche Moberg 02.jul Gjennomført  
   
  280507 - Oppdaterte trasekart
  Her finner du oppdaterte trasekart.  Disse er fortsatt ikke endelige. Hyttenr. 5106 er ikke tegnet inn i trasekartet ennå, men finnes på oversikten over medlemmer.  Det vil kunne bli mindre justeringer helt frem til spadene settes i jorden.  Hvis du har vesentlige kommentarer til føringene så er det fint om du sender oss en e-post med en god beskrivelse.
   
  240507 - Feil dato i informasjonsbrev
  Datoene for befaring på den enkelte hytte skal være:

2 juli og 6. august, fra kl.09:00

   
  110507 - Informasjonsbrev
   Informasjonsbrev
   
  120307 - Vi har passert 31 medlemmer!
  Det kommer fortsatt inn nye medlemmer.  Vi mottok sist uke innmelding fra medlem nr. 30. Har du en nabo som ikke er med fordi han ikke er informert om prosjektet så har du en misjon!
   
  Betaling av hovedbeløp - utsettelse

Det vil ikke bli innkrevet penger fra medlemmene i desember da prosjektet er noe forsinket, som varslet i brev av 20. november.

Vi jobber med tilbyderne for å redusere kostnadene og kommer tilbake så snart det er klart for innebetaling av hovedbeløpet.

Vi kommer tilbake så snart vi er klare for innebetaling av hovedbeløpet.

Det er sendt e-post til medlemmene.  Medlemmer som ikke har e-post ringes.

 

Informasjon om fremdriften i vann- og avløpsprosjektet

Tilbudsgrunnlaget for prosjektet ble for tre uker siden sendt fire selskaper som er godkjente totalentreprenører i Hvaler Kommune. Vi mottok sist uke tilbud fra to selskaper på en totalentreprise for etablering av vann- og avløp til Kjerringholmen.

Mottatte tilbud ligger over rammene som ligger til grunn for prosjektet. Disse rammene var basert på prisindikasjoner som tidligere var gitt av en potensiell entreprenør på prosjektet. Entreprenørene hevder at prisene på innsatsfaktorene har steget det siste året og at prisene derfor ligger høyere enn tidligere indikert. Det er også et faktum at det er stor etterspørsel i markedet og at prisene kan ha økt av denne grunn. Styret har besluttet å jobbe videre med tilbyderne og mulige nye aktører for å redusere kostnadene.

Arbeidet med å redusere kostnadene kan forsinke prosjektet, men styret har valgt å prioritere kostnader fremfor tidsplan.

Det har ikke påløpt kostnader av betydning i prosjektet til dags dato (kun leie av lokale i forbindelse med stiftelsesmøte og assistanse fra konsulentselskap i forbindelse med tilbudsgrunnlaget). Det vil heller ikke påløpe kostnader i tiden frem til en eventuell kontraktsinngåelse.

Det ble gjennomført befaring med følgende deltakere mandag 23. oktober:

Lasse Nilsen, Lindbæk & Svendsen
Torstein Langgard, Veidekke
Rune Svennes, Hvaler Rørleggerbedrift
Vegard Johansen, Hvaler Rørleggerbedrift
Einar Hegdahl, grunneier
Halvor Reff
Arne Kristoffersen, hytteeier
Egil Hansen, hytteeier
Jonny Gundersen, hytteeier
Tormod Viktor Lindberg, hytteeier
Hroar Møthe, styremedlem/hytteeier
Torbjørn Holtan, styremedlem/hytteeier
Øivind Rønning, styremedlem/hytteeier
Jan Søgaard, styremedlem/hytteeier

Tilbudsgrunnlaget er sendt aktuelle tilbydere (13. oktober)

Følgende dokumenter er sendt (10. oktober):

Tidsfrister

1. Bindende innmelding før 1. oktober 2006

2. Betaling av oppstartsbeløp på kr.10.000 innen 15. oktober 2006

3. Betaling av hovedbeløp innen 1. desember 2006


Følgende informasjon ble distribuert etter stiftelsesmøte (sendt per post 22. september):

  Brev til hytteeiere som har tegnet medlemskap

  Brev til hytteeiere som ikke har tegnet medlemskap

Innmelding kan gjøres på skjemaet du finner på linken under via brev, faks eller e-post på følgende adresser (Innmeldingen må være signert):

Post Kjerringholmen vann- og avløpslag BA
v/Øivind Rønning Fjellveien 21
2010 Strømmen
Fax 94054332
E-post vannogkloakk@kjerringholmen.com

  Innmeldingsskjema

Oversikt over hytteeiere som har tegnet medlemskap

 

Betalingsinformasjon
Alle innbetalinger skal skje til sameiets konto

Kjerringholmen vann- og avløpslag BA
v/Øivind Rønning
Fjellveien 21, 2010 Strømmen

Kontonummer 9049 10 38453


Informasjon om status i prosjektet

Kjerringholmen Vann- og avløpslag ble etablert 20. september 2006.  28 av 31 interesserte hytteeiere møtte på stiftelsesmøtet som ble avholdt ved By The Way Rygge Vest, Storebaug.  Av disse tegnet 20 medlemskap i sameiet under møtet.

Takk til Gunnar Dahl-Johansen fra Hvaler Hytteforening og Arnfinn Hansen fra Hvaler Kommune som stilte velvillig opp på møtet.

   Presentasjon fra stiftelsesmøte

Det har tidligere meldt seg 31 interesserte i prosjektet. Du finner en interesseoversikt ved å klikke på denne linken.  Dette er langt over forventet antall og arbeidsgruppen har derfor funnet grunnlag for å gå videre i arbeidet med etablering av vann- og avløp til Kjerringholmen syd.

Hvaler Hytteforening har sagt seg villig til å betale kostnadene for advokatbistand i forbindelse med etablering av Kjerringholmen vann- og avløpslag mot at vi publiserer modellen og alle dokumenter slik at andre medlemmer kan nyte godt av vårt arbeide.  Stor takk til Hvaler Hytteforening.  Vi har benyttet Advokat Edvard Os i dette arbeidet.

Vi har også innhentet tilbud fra to konsulentselskaper på kvalitetssikring av anbudsforespørsel, vurdering av innkomne tilbud, oppfølging i byggeperioden og sluttbefaring.

Om prosjektet
Det har de siste årene vært gjennomført flere mer eller mindre omfattende kartlegginger av muligheten for å legge kommunalt vann- og avløp til hyttene på Kjerringholmen. Det er tidligere konkludert med at dette ville bli for dyrt, men i mellomtiden har flere hytteeiere enten alene eller sammen med naboer etablert vann- og avløp tilkoblet det kommunale nettet på Hvaler. Dette er delvis et resultat av ny teknologi som gjør at kostnadene har blitt sterkt redusert, men også er resultat av at hytteeierne bruker hyttene mer og forventer stadig bedre standard og et enklere hytteliv uten bekymringer for at det skal komme nok regn til å fylle cisternen eller at urin eller papir skal ødelegge biologien i doen.

Prosjektet Vann-og avløp til Kjerringholmen syd jobber med å etablere vann- og avløp til hyttene som ligger syd på Kjerringholmen.  Det vil også være muilghet for andre å delta i prosjektet, men disse må eventuelt bære ekstrakostnadene for fremføring fra felles infrastruktur til sine hytter.

Du finner mer informasjon om prosjektet i dokumentet Vann-og avløp til Kjerringholmen syd (filen er i pdf-format.  En gratis pdf-leser kan lastes ned på denne linken http://www.adobe.com/no/products/acrobat/readstep2.html

Kostnader
De totale kostnadene per hytte for etablering av vann- og avløp inklusive kommunale tilkoblingsavgifter (estimert til kr. 80.000 per hytte) er med 31 deltakere forventet å ligge under kr. 200.000 per hytte (inkl. mva).

Arbeidsgruppen tror videre at prosjektet kan få momsfritak, for anleggsinvesteringene, gjennom etablering at et selskap. Dette kan innebære at anleggskostnadene vil bli redusert med 25%.

Stiftelsesmøte
Det ble avholdt stiftelsesmøte i Kjerringholmen Vann- og avløpslag 20. september 2006 ved By The Way Rygge Vest, Storebaug. 

Hensikten med møtet er å informere om status i prosjektet samt stifte et selskap for gjennomføring av prosjektet samt tegne medlemmer.

Innkallelse og informasjon ble sendt alle aktuelle hytteeiere per e-post og post.

  Klikk her for å se brevet som ble sendt alle hytteeiere på Kjerringholmen.

Detaljert agenda og utkast til vedtekter og forslag til styresammensetning for Kjerringholmen vann-og avløp ble distribuert i god tid før møtet.

 Klikk her for å se dokumentene

 

  Protokoll fra stiftelsesmøte i Kjerringholmen Vann- og avløpslag

Kontaktinformasjon
Ta kontakt med styret i Kjerringholmen Vann- og avløpslag på vannogkloakk@kjerringholmen.com hvis du har spørsmål eller ønsker å tegne medlemskap i sameiet.  Du kan også kontakt styremedlemmene direkte via telefon eller e-post.

Navn Verv/funksjon E-post Telefon
Jan Søgaard Leder/Styremedlem jan@sogaard.no 90108727
Øivind Rønning Regnskapsfører/Styremedlem oivind.ronning@sapagroup.com 95165159
Knut Myhrer Styremedlem kn-myhre@online.no 90649878
Hroar Møthe Styremedlem hroa-gem@online.no  90159972
Torbjørn Holtan Styremedlem tholtan@online.no  91852366