Legg inn en kommentar

Torbjørnskjær fyrstasjon

Torbjørnskjær fyrstasjon ligger på en øy på østsiden av Oslofjorden. Øya ligger i åpent hav og har svært lite vegetasjon. Fyrstasjonen er et kystfyr som sammen med Færder fyr markerer begynnelsen på Oslofjorden. Torbjørnskjær fyr fungerer også som «grensefyr» mot Sverige. Fyrstasjonen ble opprettet i 1872. Landingsforholdene er meget vanskelige. Av fyrtekniske installasjoner har fyrstasjonen

Les mer…..

Protokoll fra årsmøte i Kjerringholmen vann og avløpslag

Ikke det største oppmøte med 12 av 38 medlemmer, men heller ingen større saker  eller utfordringer for laget. Enkelte medlemmer rapporterte om vannmålere som antagelig viser feil (for høyt vannforbruk).  Dette er er sak mellom det enkelte medlem og kommuen. Protokoll fra årsmøtet:

Innkalling til årsmøte i Kjerringholmen vann og avløpslag

Til: Medlemmer i Kjerringholmen vann-og avløpslag SA   Innkalling til ordinært årsmøte Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Kjerringholmen vann- og avløpslag SA. Lørdag 8. juli 2016 kl. 14:00  Sletta, ved brakka, på Kjerringholmen Agenda Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende Valg av møteleder og minst en person til å undertegne

Les mer…..

Informasjon fra Kjerringholmen Vel

-Innkalling til årsmøte
-Kontingent
-Natursti for store og små
-Sommerfest

Les mer.....